Close

13 februari 2013

Probeer de STAP; versterk de samenwerking in je team

Onze nieuwe web applicatie rond de STAP-dialoog is gereed. De STAP is een prima hulpmiddel voor teams om snel en gestructureerd beelden uit te wisselen rond een bepaald thema en vervolgens samen stappen te zetten.
De STAP laat  individuele deelnemers eerst in alle rust in hun eigen omgeving en in hun eigen tijd een mening over een bepaald vraagstuk vormen, het ik-beeld. Op basis van alle individuele bijdragen formuleert een begeleider een voorlopig wij-beeld. Dit is het startpunt voor een dialoog in een groepsbijeenkomst. De deelnemers werken aan een gezamenlijk beeld van situatie en gewenste prestatie. Tot slot maakt de groep afspraken over noodzakelijk succesvol gedrag.
Alle oorspronkelijke inbreng blijft behouden en afspraken worden overzichtelijk en compact vastgelegd. De digitale STAP dialoog versnelt, vergroot en verdiept het samenwerkend vermogen in teams en organisaties en speelt daarmee in op de dynamiek  van deze tijd.

Achtergrond

De STAP-dialoog geeft inzicht in vraagstukken aan de hand van de volgende mantra:

  • Als ik/wij in deze Situatie
  • Deze Taak hebben
  • Welke Accenten moeten we dan leggen
  • Om een gewenste Prestatie te bereiken

In elk van de fase staat een aantal vragen centraal:

  • Situatie: Wat zit mee en wat zit tegen?
  • Taak/thema: Waar willen wij aandacht op hebben?
  • Accenten/acties: Welke acties zijn nodig voor succes? Hoe past dit bij mij/ons?
  • Prestatie: Wat willen wij bereiken? Welk gedrag verwachten we van doelgroepen?

De STAP-dialoog sluit uitstekend aan de noodzaak om anders met elkaar te gaan samenwerken: in hiërarchische zin, tussen gelijken, en tussen organisatieonderdelen: samen verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken die ons allen raken.

Als je wilt weten hoe de Digitale STAP-dialoog werkt, deze wilt uitproberen en wat je ermee zou kunnen voor jouw organisatie, neem dan contact op.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *