Close

Team- en organisatiebegeleiding

Herkenbaar?
  • Geen vertrouwen; ieder voor zich
  • We zeggen elkaar niet de waarheid
  • We maken eigenlijk nooit iets af
  • We gáán er niet voor 
to

Direct naar mijn methodiek:

Als harder duwen niet helpt

Bij teams die niet effectief zijn, lekt energie weg en op de lange duur gaat dat zich tegen je keren. Gevolg: frustratie, ziekte, verlies van sleutelfiguren uit je organisatie, en soms zelfs verlies van de concurrentiepositie van je bedrijf. De beoogde resultaten raken uit beeld.

Aanpak: de dialoog als rode draad

Elk team heeft een andere aanpak nodig. Teams zijn uniek, want opgebouwd uit unieke mensen. Meestal is de aanpak een combinatie van analyse, peridodieke begeleiding en soms individuele coaching. En telkens weer ontstaat er verbinding en vertrouwen door de dialoog. Vaak werk ik met creatieve werkvormen.